Quickscans Zuidas

onderzoek en visualisatie

Ter ondersteuning van de structuurvisie Zuidas zijn deze quickscans uitgevoerd. Met data uit de OSCIty database wordt met visualisaties snel inzicht verkregen in diverse thema's als de fiets, verbindingen en programma ter ondersteuning van het planningsproces.

Daarnaast is geexperimenteerd met enkele innovatieve methoden die toegang geven tot het dagelijks leven op de Zuidas. Door sociale media te analyseren kan een beeld worden gevormd van het internationale karakter van de Zuidas, de levendigheid en het draagvlak voor nieuwe plannen.