Slimme Ouderenzorg

ontwerpend onderzoek

Ouderenzorg werd tot voor kort institutioneel geregeld. Wonen en zorg werden meestal gecombineerd in grootschalige zorgcentra. De rijksoverheid voert sinds 2013 een ander beleid waarbij relatief gezonde ouderen (met een lagere zorgclassificatie) dergelijke combinaties van zorg en wonen niet meer vergoed krijgen. Dat strookt met de wil van veel ouderen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen en realiseert een besparing op de groeiende maatschappelijke zorgkosten. 

De zorg transformeert zo van een institutionele naar een stedelijke opgave. Daarbij spelen vele aspecten - van levenbestendigheid van woningen, nabijheid van voorzieningen tot een netwerken van flexibel zorgaanbod - een belangrijke rol. 

Tegelijk worden verzorg - en verpleeghuizen door het gebrek aan nieuwe bewoners gedwongen te sluiten of te transformeren (naar zwaardere zorg of andere functies). Dat kost zorgkoepels veel geld en heeft weer een sterke impact op de manier waarop bestaande zorg wordt georganiseerd. 

Als onderdeel van het Aaro programma voor stedelijke transformaties en het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie gaan OSCity, One Architecture, The Mobile City, THNK en partners binnen deze complexe realiteit op zoek naar innovaties voor een toekomstigbestendige ouderenzorg.