Social Zuid Amsterdam

onderzoek

Sociale media zijn podia voor talloze interacties, opvattingen, affecties en ideeën. Mensen geven met hun activiteiten zelf aan wat ze belangrijk vinden en verlangen. 

Al deze bijdragen verzameld vormen een grootschalige crowd source die ingezet kan worden bij het verrichten van sociaal onderzoek, ontwerpen van communicatiestrategieën en het creëren van draagvlak.

Dit onderzoek verkent de structuur en het gebruik van sociale media in de buurten Zuidas en Buitenveldert van Amsterdam Stadsdeel Zuid; de hoeveelheid en het type gebruikers, hun activiteiten en de inhoud daar van.

Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de gegevens op sociale media zelf die met behulp van nieuwe IT gereedschappen worden ingelezen, geanalyseerd en gevisualiseerd. 

Deze methode is directer, grootschaliger, sneller en veelal gedetailleerder dan steekproeven met enquêtes, maar heeft ook tekortkomingen. Deze studie wil een transparant overzicht geven van de voor- en nadelen van zogenaamde big data methoden.