3Stap netwerk analyse

Analyseert de hechting van plaatsen in het stedelijk netwerk

Stedelijke ruimte bestaat uit een groot aantal locaties en verbindende netwerken. Het netwerk zorgt ervoor dat locaties bereikbaar en te vinden zijn. Uit deze bereikbaarheid in combinatie met aanliggende adressen volgt het draagvlak van een plaats. 

Het model van Peter de Bois en Karen Buurmans genaamd de 3staps methode is een heel vanzelfsprekende manier om locaties en netwerken met elkaar te verbinden en uitspraken te doen over de hechting en hiërarchie van plaatsen in het netwerk van de stad.

De methode heeft als basis de manier waarop mensen cognitief hun weg vinden door de stad. Namelijk door in drie keuzemomenten (eerste straat rechts, dan rechtdoor tot de tweede links en zo verder) naar de locatie te gaan. Na drie stappen zijn de meeste mensen de weg kwijt en moeten ze voorbijgangers of hun smartphone om informatie vragen. 

Het betreft dus een relatief simpele netwerkanalyse waarbij voor een plaats de straten kunnen worden bepaald van waaruit een theoretische persoon die locatie in drie keuzemomenten kan bereiken.

Locaties langs lange straten zijn dus in principe makkelijker te vinden dan locaties die zich in een geconcentreerd netwerk van zijstraatjes bevinden. Het 3staps netwerk is zo een maat voor de vindbaarheid of hechting van een locatie aan de rest van de stad. 

In samenwerking met Peter de Bois en gebruikmakend van de voorhanden open data (met name het Nationale Wegen Bestand en Open Street Map) is een prototype gemaakt dat het 3staps netwerk van een ingegeven locatie binnen een minuut kan uitrekenen. Het resultaat is op te slaan als geoJSON en te openen in QGIS.

3Staps animatie

3 Stap parken